CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Đổi mới sản phẩm có mức giá tương đương cho khách hàng khi sản phẩm vẫn đang trong thời gian bảo hành cho những trường hợp sau:
  • Không sửa chữa được hoặc không khắc phục được những lỗi của sản phẩm. 
  • Thời gian để sửa chữa, khắc phục quá lâu (trên 2 tháng). 
  • Đã thực hiện bảo hành nhiều lần (quá 3 lần cho cùng một lỗi) trong thời hạn Bảo Hành mà vẫn không khắc phục được lỗi.
Điều kiện đổi trả
  • Sản phẩm mang đi đổi trả đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện bảo hành của hãng.
  • Thời gian bảo hành cho sản phẩm thay thế sẽ là phần thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm bị lỗi mua lần đầu tiên.
  • Những dòng khoá đã dừng sản xuất hoặc dòng sản phẩm đó đã bị đào thải thì sẽ không cung cấp dịch vụ sửa chữa, khách có thể đổi thành sản phẩm khác của DND Smart. Tùy theo tình hình thực tế, các bên sẽ thỏa thuận về giá trị chênh lệch cần phải thanh toán.