HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG KHÓA CỬA DNDSMART

KHÓA DND Z29

Hướng dẫn sử dụng khóa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA Z29

Mật khẩu mặc định admin của khóa ( hoặc sau khi reset) sẽ là 123456


Sau đó màn hình sẽ hiện ra các phần cài đặt cho khóa

1. Cài đặt quản trị viên ( Admin setting)
Những người có quyền quản trị viên sẽ có thể truy cập vào phần cài đặt của khóa
Chọn 1 để vào cài đặt quản trị viên


Chọn 1 đển thêm admin


Nhập vào số thứ tự của quản trị viên ( từ 1 – 9) sau đó ấn phím #
-Đối với vân tay : khóa sẽ yêu cầu chúng ta ấn vân tay vào cảm biển 5 lần
– Đối với thẻ từ : Chỉ cần để thẻ vào vị trí ( giữa số 5 và 6) 1 lần
– Đối với mật mã: Chúng ta ấn mật mã 2 lần ( Ví dụ: mật mã là 123789 ta thao tác: “123789” , “#” sau đó ấn lại “123789” , “#”)

2. Cài đặt người dùng ( User setting)

Đối với người dùng chỉ có thể mở khóa cửa không thể truy cập vào phần cài đặt của khóa

Chọn 2 để vào cài đặt người dùng


Chọn 1 để thêm người dùng


Nhập vào số thứ tự của user ( từ 1 – 299) sau đó ấn phím #
-Đối với vân tay : khóa sẽ yêu cầu chúng ta ấn vân tay vào cảm biển 5 lần
– Đối với thẻ từ : Chỉ cần để thẻ vào vị trí ( giữa số 5 và 6) 1 lần
– Đối với mật mã: Chúng ta ấn mật mã 2 lần ( Ví dụ: mật mã là 123789 ta thao tác: “123789” , “#” sau đó ấn lại “123789” , “#”)

3. Cài đặt hệ thống


Chọn 1 để cài đặt ngày và giờ hiển thị trên khóa
Chọn 2 để cài đặt thời gian khóa sẽ tự động đóng sau khi mở
Chọn 3 để cài đặt ngôn ngữ và âm thanh. Tiếp tục chọn 1. Tiếng Trung ,chọn 2. Tiếng Anh hoặc chọn 3 để thay đổi âm lượng của khóa

Chọn 4 để đảo chiều motor
Nếu cửa đang bị ngược ( ấn khóa cửa thì chốt lại mở, ấn mở cửa thì chốt lại khóa)


Nếu hiện tại đang ở số 2 thì ta chọn 1 hoặc ngược lại.

4. Cài đặt ngày và APP
Sau khi chọn 4 màn hình sẽ hiển thị:


Chọn 3 để cài đặt app Usmart Go ( chọn tiếp 2 sau đó chọn 1 và thao tác trên app)
Chọn 4 để reset khóa và tự động xóa khóa trên app
Áp dụng khi cần reset hoàn toàn lại khóa hoặc cài đặt app như hướng dẫn mà không thành công.
5. Reset cài đặt khóa.


Ngoài ra chúng ta có thể, đẩy màn hình khóa lên phía trên sau đó ấn giữa nút như hình

KHÓA DND Z30

Hướng dẫn sử dụng khóa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA Z30

KHÓA DND A15 PRO

Hướng dẫn sử dụng khóa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA Z29

Mật khẩu mặc định admin của khóa ( hoặc sau khi reset) sẽ là 123456


Sau đó màn hình sẽ hiện ra các phần cài đặt cho khóa

1. Cài đặt quản trị viên ( Admin setting)
Những người có quyền quản trị viên sẽ có thể truy cập vào phần cài đặt của khóa
Chọn 1 để vào cài đặt quản trị viên


Chọn 1 đển thêm admin


Nhập vào số thứ tự của quản trị viên ( từ 1 – 9) sau đó ấn phím #
-Đối với vân tay : khóa sẽ yêu cầu chúng ta ấn vân tay vào cảm biển 5 lần
– Đối với thẻ từ : Chỉ cần để thẻ vào vị trí ( giữa số 5 và 6) 1 lần
– Đối với mật mã: Chúng ta ấn mật mã 2 lần ( Ví dụ: mật mã là 123789 ta thao tác: “123789” , “#” sau đó ấn lại “123789” , “#”)

2. Cài đặt người dùng ( User setting)

Đối với người dùng chỉ có thể mở khóa cửa không thể truy cập vào phần cài đặt của khóa

Chọn 2 để vào cài đặt người dùng


Chọn 1 để thêm người dùng


Nhập vào số thứ tự của user ( từ 1 – 299) sau đó ấn phím #
-Đối với vân tay : khóa sẽ yêu cầu chúng ta ấn vân tay vào cảm biển 5 lần
– Đối với thẻ từ : Chỉ cần để thẻ vào vị trí ( giữa số 5 và 6) 1 lần
– Đối với mật mã: Chúng ta ấn mật mã 2 lần ( Ví dụ: mật mã là 123789 ta thao tác: “123789” , “#” sau đó ấn lại “123789” , “#”)

3. Cài đặt hệ thống


Chọn 1 để cài đặt ngày và giờ hiển thị trên khóa
Chọn 2 để cài đặt thời gian khóa sẽ tự động đóng sau khi mở
Chọn 3 để cài đặt ngôn ngữ và âm thanh. Tiếp tục chọn 1. Tiếng Trung ,chọn 2. Tiếng Anh hoặc chọn 3 để thay đổi âm lượng của khóa

Chọn 4 để đảo chiều motor
Nếu cửa đang bị ngược ( ấn khóa cửa thì chốt lại mở, ấn mở cửa thì chốt lại khóa)


Nếu hiện tại đang ở số 2 thì ta chọn 1 hoặc ngược lại.

4. Cài đặt ngày và APP
Sau khi chọn 4 màn hình sẽ hiển thị:


Chọn 3 để cài đặt app Usmart Go ( chọn tiếp 2 sau đó chọn 1 và thao tác trên app)
Chọn 4 để reset khóa và tự động xóa khóa trên app
Áp dụng khi cần reset hoàn toàn lại khóa hoặc cài đặt app như hướng dẫn mà không thành công.
5. Reset cài đặt khóa.


Ngoài ra chúng ta có thể, đẩy màn hình khóa lên phía trên sau đó ấn giữa nút như hình

KHÓA DND A10

Hướng dẫn sử dụng khóa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA Z29

Mật khẩu mặc định admin của khóa ( hoặc sau khi reset) sẽ là 123456


Sau đó màn hình sẽ hiện ra các phần cài đặt cho khóa

1. Cài đặt quản trị viên ( Admin setting)
Những người có quyền quản trị viên sẽ có thể truy cập vào phần cài đặt của khóa
Chọn 1 để vào cài đặt quản trị viên


Chọn 1 đển thêm admin


Nhập vào số thứ tự của quản trị viên ( từ 1 – 9) sau đó ấn phím #
-Đối với vân tay : khóa sẽ yêu cầu chúng ta ấn vân tay vào cảm biển 5 lần
– Đối với thẻ từ : Chỉ cần để thẻ vào vị trí ( giữa số 5 và 6) 1 lần
– Đối với mật mã: Chúng ta ấn mật mã 2 lần ( Ví dụ: mật mã là 123789 ta thao tác: “123789” , “#” sau đó ấn lại “123789” , “#”)

2. Cài đặt người dùng ( User setting)

Đối với người dùng chỉ có thể mở khóa cửa không thể truy cập vào phần cài đặt của khóa

Chọn 2 để vào cài đặt người dùng


Chọn 1 để thêm người dùng


Nhập vào số thứ tự của user ( từ 1 – 299) sau đó ấn phím #
-Đối với vân tay : khóa sẽ yêu cầu chúng ta ấn vân tay vào cảm biển 5 lần
– Đối với thẻ từ : Chỉ cần để thẻ vào vị trí ( giữa số 5 và 6) 1 lần
– Đối với mật mã: Chúng ta ấn mật mã 2 lần ( Ví dụ: mật mã là 123789 ta thao tác: “123789” , “#” sau đó ấn lại “123789” , “#”)

3. Cài đặt hệ thống


Chọn 1 để cài đặt ngày và giờ hiển thị trên khóa
Chọn 2 để cài đặt thời gian khóa sẽ tự động đóng sau khi mở
Chọn 3 để cài đặt ngôn ngữ và âm thanh. Tiếp tục chọn 1. Tiếng Trung ,chọn 2. Tiếng Anh hoặc chọn 3 để thay đổi âm lượng của khóa

Chọn 4 để đảo chiều motor
Nếu cửa đang bị ngược ( ấn khóa cửa thì chốt lại mở, ấn mở cửa thì chốt lại khóa)


Nếu hiện tại đang ở số 2 thì ta chọn 1 hoặc ngược lại.

4. Cài đặt ngày và APP
Sau khi chọn 4 màn hình sẽ hiển thị:


Chọn 3 để cài đặt app Usmart Go ( chọn tiếp 2 sau đó chọn 1 và thao tác trên app)
Chọn 4 để reset khóa và tự động xóa khóa trên app
Áp dụng khi cần reset hoàn toàn lại khóa hoặc cài đặt app như hướng dẫn mà không thành công.
5. Reset cài đặt khóa.


Ngoài ra chúng ta có thể, đẩy màn hình khóa lên phía trên sau đó ấn giữa nút như hình